Werkwijze

Kennismaking
De opvoedhulp vindt plaats bij jullie thuis. We beginnen met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. We bespreken welke problemen ervaren worden en wat je zou willen bereiken. Als jullie je veilig en vertrouwd voelen en ik kan bijdragen aan een oplossing, plannen we samen de eerste afspraken.

Inhoud bezoeken thuis
Ik begin met het samen zoeken naar wat de kern van het probleem is. Dit doe ik door jullie te observeren in de thuissituatie op de moeilijke momenten, waarbij ik ook een camera gebruik. Op deze manier kijken we samen naar de situatie met je kind. Samen bespreken we tot welke inzichten we zijn gekomen en wat de mogelijke oorzaken van je zorgen zijn. Vervolgens maken we een plan van aanpak die past bij je eigen opvoedstijl en bij de persoonlijkheid en mogelijkheden van je kind.

Door de uitvoering van het plan gaat er een verandering plaatsvinden in het hele gezin. Tijdens de uitvoering word je als ouder gecoacht op je kwaliteiten, je krijgt advies en zo nodig bijsturing. In een korte tijd kom je samen weer in je kracht en kun je dit vasthouden zodat de verandering blijvend is.

Meestal zijn 6 tot 8 afspraken van gemiddeld 1,5 uur voldoende om weer grip en plezier te krijgen in het opvoeden.