Over Gerda

Al ruim 15 jaar werk ik als gezinsbehandelaar in gezinnen met uiteenlopende opvoedproblemen met een zorgintensief kind waarbij ik gebruik maak van verschillende methodieken. Ik ben er zowel voor het kind als de ouders en samen proberen we eenheid in het gezin te creëren en weer grip en plezier te krijgen in de opvoeding. Daarnaast heb ik gewerkt als docent pedagogiek en werk ik nu binnen een zorgorganisatie als individueel coach, teamcoach en video interactiebegeleider. Ik combineer mijn werk met mijn eigen gezin. Ik ben getrouwd en moeder van 2 zonen.

Mijn manier van coachen in gezinnen is deskundig, praktisch, oplossingsgericht, systemisch, intuïtief, eerlijk en respectvol. Ik ben opgeleid als pedagoog, systemisch gezinsbegeleider, docent en VideoHomeTrainer.

GerdaMijn bijdrage aan je gezin
Ik geloof in de kracht van mensen, individueel en samen. Op een professionele manier laat ik je zien waar je goed in bent en hoe je dit kunt inzetten voor je gezin met een zorgintensief kind. Door mijn deskundige coaching kan elk gezinslid ervaren dat hij of zij de moeite waard is en dat je zelf positieve invloed kunt uitoefenen op je omgeving. Dit is zeer waardevol voor nu, maar ook voor later.